The Ecom Agency kennisbank

Betekenis: Segment

Wat is een segment?

Een segment is een groep van consumenten of bedrijven die vergelijkbare behoeften, kenmerken, gedragingen of voorkeuren hebben en daarom als een homogene groep kunnen worden beschouwd. Het kan worden gezien als een subgroep binnen de totale markt.

Het segmenteren van de markt is een belangrijk proces in marketing, omdat het bedrijven in staat stelt om hun producten, diensten en marketinginspanningen af te stemmen op specifieke doelgroepen. Door de markt in segmenten op te delen, kunnen bedrijven hun producten en diensten beter afstemmen op de behoeften van verschillende klantgroepen en kunnen ze hun marketingstrategieën en -tactieken beter afstemmen op de doelgroep.

Welke 4 vormen van segmentaties zijn er?

Er zijn verschillende vormen van segmentatie die worden gebruikt in marketing.

De 4 vormen van segmentatie uitgelegd

 1. Demografische segmentatie

  Hierbij worden consumenten ingedeeld op basis van demografische kenmerken, zoals leeftijd, geslacht, inkomen, opleidingsniveau, beroep, gezinsgrootte en locatie. Demografische segmentatie helpt bij het begrijpen van de basiskenmerken van consumenten en kan helpen bij het richten van marketingberichten op specifieke doelgroepen.
 2. Gedragssegmentatie

  Deze vorm van segmentatie is gebaseerd op het gedrag, de acties of de voorkeuren van consumenten. Het omvat factoren zoals aankoopgeschiedenis, merkloyaliteit, gebruiksfrequentie, betrokkenheid bij marketingcampagnes, reactie op aanbiedingen en klantwaarde. Gedragssegmentatie helpt bij het identificeren van verschillende groepen consumenten op basis van hun gedrag en het creëren van gerichte marketingboodschappen.
 3. Psychografische segmentatie

  Psychografische segmentatie richt zich op de attitudes, interesses, levensstijlen en persoonlijkheidskenmerken van consumenten. Het helpt marketeers om een dieper inzicht te krijgen in de psychologische en emotionele behoeften van consumenten. Psychografische factoren kunnen onder meer hobbies, waarden, opinies, sociale klasse, levensfase en persoonlijke overtuigingen omvatten.
 4. Geografische segmentatie

  Bij deze vorm van segmentatie worden consumenten ingedeeld op basis van hun geografische locatie, zoals land, regio, stad of postcode. Geografische segmentatie kan nuttig zijn bij het richten van marketingcampagnes op specifieke geografische markten, rekening houdend met culturele, klimatologische of regionale verschillen.

Het gebruik van segmentatie stelt marketeers in staat om hun doelgroep beter te begrijpen en gerichte marketinginspanningen te leveren. Het is belangrijk om segmentatiecriteria zorgvuldig te selecteren op basis van de doelstellingen van het bedrijf en de kenmerken van de markt om effectieve resultaten te behalen.

Wat zijn segmentatievariabelen?

Segmentatievariabelen, ook wel segmentatiecriteria genoemd, zijn specifieke kenmerken of eigenschappen die worden gebruikt om de doelmarkt op te splitsen in afzonderlijke segmenten. Deze variabelen helpen marketeers om groepen consumenten te identificeren die vergelijkbare behoeften, kenmerken of gedragingen vertonen.

De 4 segmentatievariabelen uitgelegd per segmentatie

 1. Demografische variabelen

  Deze omvatten kenmerken zoals leeftijd, geslacht, inkomen, opleidingsniveau, beroep, gezinsgrootte, etniciteit, nationaliteit en locatie. Demografische variabelen helpen bij het begrijpen van de basiskenmerken en demografische samenstelling van de doelgroep.
 2. Gedragsvariabelen

  Deze omvatten aankoopgedrag, merkloyaliteit, gebruiksfrequentie, koopbereidheid, koopmotieven, reactie op marketingstimuli, productgebruik en betrokkenheid bij marketingcampagnes. Gedragsvariabelen helpen bij het begrijpen van het gedrag, de behoeften en de voorkeuren van consumenten.
 3. Psychografische variabelen

  Deze omvatten attitudes, interesses, levensstijlen, persoonlijkheidstypen, waarden, opinies en gedragingen van consumenten. Psychografische variabelen helpen bij het begrijpen van de psychologische en emotionele behoeften, voorkeuren en motivaties van de doelgroep.
 4. Geografische variabelen

  Deze omvatten locatiegegevens zoals land, regio, stad, postcode, klimaat, stedelijk versus landelijk gebied, bevolkingsdichtheid en geografische afstand. Geografische variabelen helpen bij het begrijpen van de geografische spreiding en regionale verschillen van de doelmarkt.

Het gebruik van segmentatievariabelen stelt marketeers in staat om specifieke segmenten binnen de doelmarkt te identificeren en gerichte marketingstrategieën te ontwikkelen om aan de behoeften van elk segment te voldoen. Het is belangrijk om segmentatievariabelen zorgvuldig te selecteren op basis van de relevantie ervan voor het product of de dienst, de markt en de doelstellingen van het bedrijf.

Online marketing uitbesteden?  

The Ecom Agency is een marketingbureau wat zich voornamelijk op webshops richt. Wij bieden meerdere diensten aan voor klanten in verschillende branches. Heb jij hulp nodig bij de online marketing van jouw bedrijf? Vul het formulier hieronder dan zo nauwkeurig mogelijk in zodat wij contact op kunnen nemen wanneer we jouw bedrijf kunnen ondersteunen op het gebied van online marketing.