The Ecom Agency blog

Betekenis: NAW-gegevens

Wat zijn NAW-gegevens?

NAW gegevens zijn een verzameling gegevens die een persoon of bedrijf identificeren, waaronder naam, adres, woonplaats, geboortedatum en andere persoonlijke informatie. Deze gegevens worden vaak gebruikt om informatie over een persoon of bedrijf te verzamelen of verwerken, zoals bij het invullen van formulieren of het verzamelen van klantinformatie.

Waar staat NAW voor?

NAW-gegevens staan voor Naam, Adres en Woonplaats. Het is een verzameling gegevens die wordt gebruikt om iemand te identificeren. Deze gegevens worden vaak gebruikt bij het verwerken van bestellingen, het verzenden van post of het verstrekken van informatie aan derden.  De NAW-gegevens bestaan uit de volgende informatie:

 • Naam

  De naam van de persoon die de bestelling plaatst of de informatie ontvangt.
 • Adres

  Het adres waar de persoon woont of waar hij zaken doet. Dit kan een postbusadres zijn, maar ook een fysiek adres.
 • Woonplaats

  De stad of gemeente waar de persoon woont of zaken doet. Dit kan ook een buitenlandse locatie zijn.

Up-to-date

Het is belangrijk dat deze gegevens correct en up-to-date zijn, omdat anders de bestelling niet op tijd kan worden afgeleverd of er problemen kunnen ontstaan met betrekking tot betaling en facturering. Daarnaast is het belangrijk dat bedrijven hun klantinformatie up-to-date houden om te voorkomen dat ze in strijd handelen met privacywetten zoals GDPR (General Data Protection Regulation).

Het is belangrijk dat bedrijven hun klantinformatie up-to-date houden om te voorkomen dat ze in strijd handelen met privacywetten zoals GDPR (General Data Protection Regulation). Daarnaast is het ook belangrijk om ervoor te zorgen dat alle NAW-gegevens correct en up-to-date zijn, omdat anders de bestelling niet op tijd kan worden afgeleverd of er problemen kunnen ontstaan met betrekking tot betaling en facturering.

NAW gegevens

NAW-gegevens voorbeeld:

De NAW-gegevens van The Ecom Agency zijn: 

 • Naam

  The Ecom Agency B.V.
 • Adres

  Jelle Zijlstraweg 100
 • Woonplaats

  1689 ZX Hoorn

Verschil tussen NAW- en persoonsgegevens

NAW gegevens (Naam, Adres, Woonplaats) zijn gegevens die nodig zijn voor bezorging en administratieve verwerking.

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die direct of indirect kunnen worden gekoppeld aan een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Dit omvat bijvoorbeeld naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, maar ook persoonlijke voorkeuren, gezondheidsinformatie, financiële gegevens, sociale media accounts en meer.

Vallen NAW-gegevens onder de AVG-wet?

Jazeker, NAW-gegevens (naam, adres en woonplaats) en de AVG-wet is dat NAW-gegevens worden beschouwd als persoonsgegevens onder de AVG. De AVG bepaalt dat persoonsgegevens, zoals NAW-gegevens, beschermd moeten worden en dat organisaties die deze gegevens verwerken, bepaalde verplichtingen hebben.

5 redenen dat NAW-gegevens vallen onder de AVG-wet

1. Verwerking van NAW-gegevens

Organisaties die NAW-gegevens verwerken, moeten voldoen aan de principes van de AVG, zoals rechtmatigheid, eerlijkheid en transparantie bij de verwerking van persoonsgegevens.

2. Toestemming

Voor de verwerking van NAW-gegevens is in veel gevallen toestemming nodig van de betrokkene (de persoon wiens gegevens worden verwerkt). De toestemming moet voldoen aan de eisen van de AVG, zoals vrijwillig gegeven en specifiek.

3. Doelbinding

Organisaties mogen NAW-gegevens alleen verzamelen en gebruiken voor specifieke en gerechtvaardigde doeleinden. Ze mogen de gegevens niet langer bewaren dan nodig is voor het doel waarvoor ze zijn verzameld.

4. Beveiliging

Organisaties moeten passende technische en organisatorische maatregelen nemen om NAW-gegevens te beveiligen tegen verlies, diefstal, ongeoorloofde toegang of andere vormen van onrechtmatige verwerking.

5. Rechten van betrokkenen

Personen van wie de NAW-gegevens worden verwerkt, hebben bepaalde rechten onder de AVG, zoals het recht op inzage, rectificatie, verwijdering en beperking van de verwerking van hun gegevens.

Het is belangrijk voor organisaties om zich bewust te zijn van hun verplichtingen onder de AVG bij het verwerken van NAW-gegevens en ervoor te zorgen dat ze voldoen aan de privacyvereisten om de gegevens van individuen te beschermen.

Online marketing uitbesteden?  

The Ecom Agency is een marketingbureau wat zich voornamelijk op webshops richt. Wij bieden meerdere diensten aan voor klanten in verschillende branches. Heb jij hulp nodig bij de online marketing van jouw bedrijf? Vul het formulier hieronder dan zo nauwkeurig mogelijk in zodat wij contact op kunnen nemen wanneer we jouw bedrijf kunnen ondersteunen op het gebied van online marketing.