The Ecom Agency blog

Betekenis: SWOT-analyse

Een SWOT-analyse, ook wel sterkte-zwakteanalyse genoemd, laat in een oogopslag zien waar kansen liggen voor je onderneming en wat extra aandacht vraagt. SWOT staat voor strengths, weaknesses, opportunities en threats.

In een tabel zet je interne sterktes en zwaktes van je bedrijf af tegen kansen en bedreigingen van buitenaf. Probeer bij het maken van de analyse zo objectief mogelijk naar je eigen onderneming te kijken. Wat doe je goed? Wat kun je verbeteren? En hoe ga je om met externe factoren die het succes mogelijk bedreigen? In vijf stappen bepaal je je strategie op basis van je SWOT-analyse.

Begin met het benoemen van de sterktes (strengths) en zwaktes (weaknesses) van je onderneming. Ga voor de sterktes na wat je beter doet dan je concurrent. En ga voor de zwaktes na waar je concurrent beter op scoort. Kijk objectief naar behaalde resultaten in het verleden, je personeel, je product of dienst, je klanten, je financiën en het functioneren van de marketingafdeling binnen je bedrijf. Laat meerdere mensen meepraten en beoordelen of iets een sterkte of een zwakte is.

Voorbeeld: een boekhandel aan de rand van de stad.

  • Sterktes: een uitgebreid assortiment, klantvriendelijk personeel en een leestafel met koffie en thee die extra klanten aantrekt.
  • Zwaktes: de te kleine kinderboekenafdeling, een tekort aan personeel en het feit dat je meest ervaren personeelslid bijna met pensioen gaat.

Ga vervolgens na welke omgevingsfactoren kansen (opportunities) of bedreigingen (threats) zijn voor je bedrijf. Dit zijn externe factoren, zoals trends. Dat betekent dat ze ook zouden bestaan als je onderneming er niet was. Kijk goed naar de ontwikkelingen in je branche, bij je klanten en je concurrentie. Maar ook naar politieke en juridische ontwikkelingen die effect hebben in jouw markt. KVK biedt verschillende tools, zoals de export- of locatiescan, die je hierbij helpen.

Voorbeeld: de eerder genoemde boekhandel.

  • Kansen: er komt een nieuwbouwwijk om de hoek die mogelijk zorgt voor meer jonge gezinnen in de winkel. En er komt een school in de buurt waaraan je studieboeken mag leveren.
  • Bedreigingen: de webwinkel die onder jouw prijs verkoopt en aan huis levert. En een concurrent in een nabijgelegen winkelcentrum.

Zet nu alle sterktes en zwaktes van zowel de interne als de externe analyse in een tabel.

SWOT-analyuse

Fictieve SWOT-analyse voorbeeld (bron: KVK)

-Het biedt een heldere manier om de interne en externe omgeving van een bedrijf te analyseren en te begrijpen.

-Het helpt organisaties om hun sterktes en zwaktes te identificeren en te begrijpen.

-Het helpt bedrijven om hun kansen en bedreigingen te identificeren en te begrijpen.

-Het maakt het mogelijk om strategische opties te vergelijken en te evalueren. -Het biedt een visueel overzicht van de interne en externe factoren die een bedrijf beïnvloeden.

-Het kan een subjectieve benadering zijn omdat het afhankelijk is van de meningen van de betrokkenen.

-Het kan een eenzijdig beeld geven omdat het alleen de interne en externe factoren bevat die relevant zijn voor een bedrijf.

-Het is moeilijk om de juiste balans te vinden tussen de verschillende factoren.

-Het kan tijdrovend zijn om alle relevante factoren te verzamelen en te analyseren.

-Het kan moeilijk zijn om de juiste acties te nemen op basis van de analyse.

De SWOT-analyse is uitgevonden door Albert Humphrey in de jaren zeventig. Hij was een consultant bij het Stanford Research Institute en ontwikkelde de strategische planningstechniek om bedrijven te helpen hun sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen (SWOT) te identificeren.

Hieronder een voorbeeld van een SWOT-analyse van een fictief bedrijf om duidelijk te maken hoe een SWOT er in de praktijk uitziet:

Strenghts (S):
-Grote klantenbestand
 -Goed opgeleid personeel
-Stabiele financiële situatie

Weaknesses (W):
-Hoge overheadkosten
-Gebrek aan online aanwezigheid
-Gebrek aan innovatieve producten en diensten

Opportunities (O):
-Versterken online aanwezigheid
-Nieuwe markten aanboren
-Innovatieve producten en diensten lanceren

Threats (T):
-Stijgende kosten van grondstoffen
-Sterke concurrentie
-Veranderende technologieën en trends

Reactie plaatsen