The Ecom Agency blog

Betekenis: Omgevingsfactoren

Wat zijn omgevingsfactoren?

Omgevingsfactoren (onderdeel van de SWOT-analyse) in de marketing zijn alle externe elementen die een rol spelen in het marketingproces. Dit omvat onder meer economische, sociale, culturele, technologische, politieke en juridische factoren die kunnen invloed hebben op de producten, diensten en strategieën die door een bedrijf worden verkocht. Deze factoren kunnen sterk variëren afhankelijk van de markt waarin het bedrijf opereert en het kan moeilijk zijn om in te schatten hoe deze factoren de aangeboden producten en diensten zullen beïnvloeden.