The Ecom Agency blog

Betekenis: Porter Vijfkrachtenmodel

Het vijfkrachtenmodel van Porter is een strategisch managementmodel ontwikkeld door de Amerikaanse professor Michael Porter. Het model identificeert vijf krachten die de concurrentiekracht bepalen binnen een bedrijfstak of industrie. De vijf krachten zijn: het concurrentievermogen van bestaande spelers, het potentieel voor nieuwe spelers, de macht van kopers, de macht van leveranciers en de dreiging van vervangende producten of diensten, oftewel substituten. Deze vijf krachten bepalen de mate van concurrentie binnen een bedrijfstak en stellen bedrijven in staat om strategische voorsprongen te verkrijgen binnen hun markt.

Waarom zou je het vijfkrachtenmodel van Porter gebruiken?

Het vijfkrachtenmodel van Porter is een veelgebruikte strategische tool voor het analyseren van de concurrentiepositie van bedrijven. Het model helpt bedrijven om hun concurrentiepositie te verbeteren door de krachten te identificeren die de concurrentie beïnvloeden. Het model helpt bedrijven om hun strategieën en plannen te ontwikkelen om hun concurrentiepositie te versterken. Het model helpt ook bij het identificeren van nieuwe marktkansen, zoals het identificeren van mogelijke concurrenten en het ontwikkelen van nieuwe producten of diensten. Het model helpt bedrijven ook om hun concurrentiepositie te versterken door het identificeren van zwaktes in de concurrentiestrategieën van concurrenten.

Interne concurrentie op de markt

Concurrentievermogen van bestaande spelers is de mate waarin een bedrijf in staat is om zijn concurrenten te overtreffen in de markt. Is er een hevige concurrentiestrijd gaande in deze markt waardoor bedrijven veel moeten investeren of is er nauwelijks concurrentie en bevindt het bedrijf zich in een blue ocean.

Dreiging van nieuwe toetreders op de markt

Dreiging van nieuwe toetreders is een van de vijf krachten in Porter's vijfkrachtenmodel. Het is de dreiging dat nieuwe bedrijven de markt betreden en de concurrentie verhogen. Het kan de winstgevendheid van de bestaande bedrijven in een bepaalde sector verminderen als er te veel concurrentie is. Nieuwe toetreders hebben vaak toegang tot financiële middelen en kunnen technologische voordelen aanbieden die de concurrentie verhogen. Het is ook belangrijk om te kijken naar de kosten van het betreden van de markt. Deze kosten kunnen een bedrijf ertoe aanzetten om de markt niet te betreden.

Macht van leveranciers

De macht van leveranciers verwijst naar de mate waarin leveranciers in staat zijn om de prijzen te beïnvloeden die een bedrijf moet betalen voor de producten of diensten die het koopt. Leveranciers hebben meer macht als een bedrijf afhankelijk is van een bepaalde leverancier, als er weinig substituten voor een bepaalde input beschikbaar zijn of als de leverancier een product of dienst levert waarvoor een bedrijf geen andere opties heeft.

Macht van afnemers

De macht van de kopers is een van de vijf bedrijfskrachten waarmee rekening gehouden moet worden bij het bepalen van de concurrentiekracht binnen een markt. De macht van de afnemers is de mate waarin de afnemers de prijzen en de voorwaarden van de verkoper kunnen beïnvloeden. Als de afnemers veel macht hebben, kunnen zij de verkopers dwingen.

Dreiging van vervangende producten of diensten

Een van deze krachten is de dreiging van vervangende producten of diensten. Dit betekent dat bedrijven in een sector ervoor moeten waken dat andere bedrijven of industrieën niet vergelijkbare producten of diensten aanbieden die een bedreiging vormen voor hun marktaandeel. Om deze dreiging te bevechten, moeten bedrijven ervoor zorgen dat hun producten of diensten beter zijn dan die van hun concurrenten, ze moeten ervoor zorgen dat hun merk zich onderscheidt en ze moeten ook proberen om exclusieve afspraken met klanten te maken.


Online marketing uitbesteden?  

The Ecom Agency is een marketingbureau wat zich voornamelijk op webshops richt. Wij bieden meerdere diensten aan voor klanten in verschillende branches. Heb jij hulp nodig bij de online marketing van jouw bedrijf? Vul het formulier hieronder dan zo nauwkeurig mogelijk in zodat wij contact op kunnen nemen wanneer we jouw bedrijf kunnen ondersteunen op het gebied van online marketing.