The Ecom Agency kennisbank

Betekenis: Jaarrekening

Wat is een jaarrekening?

Een jaarrekening is een financieel verslag van een bedrijf over een boekjaar, waarin de financiële prestaties en positie van het bedrijf worden weergegeven. Het bevat informatie over de inkomsten, kosten, winst, verlies, activa en passiva van het bedrijf.

De jaarrekening bestaat doorgaans uit drie hoofdonderdelen: de balans, de winst- en verliesrekening en de kasstroomoverzicht. De balans geeft een overzicht van de activa, passiva en eigen vermogen van het bedrijf op een bepaald moment, terwijl de winst- en verliesrekening een overzicht geeft van de inkomsten en kosten van het bedrijf over het boekjaar. Het kasstroomoverzicht laat zien hoe het bedrijf zijn geldmiddelen heeft gegenereerd en gebruikt gedurende het boekjaar.

De jaarrekening wordt opgesteld volgens de wettelijke voorschriften en normen en moet voldoen aan de standaarden van goedkeuring en controle. De jaarrekening is belangrijk voor beleggers, crediteuren, belastingdienst en andere belanghebbenden om inzicht te krijgen in de financiële prestaties en positie van het bedrijf en om beslissingen te nemen over investeringen, kredietverlening en andere financiële zaken.

Online marketing uitbesteden?  

The Ecom Agency is een marketingbureau wat zich voornamelijk op webshops richt. Wij bieden meerdere diensten aan voor klanten in verschillende branches. Heb jij hulp nodig bij de online marketing van jouw bedrijf? Vul het formulier hieronder dan zo nauwkeurig mogelijk in zodat wij contact op kunnen nemen wanneer we jouw bedrijf kunnen ondersteunen op het gebied van online marketing.