The Ecom Agency Kennisbank

Betekenis: Kasstroomoverzicht

Wat is een kasstroomoverzicht?

Een kasstroomoverzicht is een financieel overzicht van een bedrijf dat aangeeft hoeveel geld er in een bepaalde periode binnenkomt en uitgaat. Dit kan bijvoorbeeld op maand- of jaarbasis worden opgesteld.

Het kasstroomoverzicht is verdeeld in drie delen: de operationele kasstroom, de investeringskasstroom en de financieringskasstroom.

De operationele kasstroom

De operationele kasstroom geeft inzicht in de geldstromen die voortvloeien uit de primaire bedrijfsactiviteiten van het bedrijf, zoals de verkoop van producten of diensten. Dit omvat bijvoorbeeld de inkomsten uit de verkoop van producten, evenals de kosten die verband houden met de bedrijfsvoering, zoals loonkosten en huur.

De investeringskasstroom

De investeringskasstroom omvat alle geldstromen die verband houden met de investeringen van het bedrijf in bijvoorbeeld de aankoop van machines, gebouwen en andere vaste activa. Het kan ook betrekking hebben op de verkoop van dergelijke activa.

De financieringskasstroom

De financieringskasstroom geeft inzicht in de geldstromen die betrekking hebben op de financiering van het bedrijf, zoals de uitgifte van aandelen, leningen of dividenduitkeringen.

Het kasstroomoverzicht is belangrijk voor het beoordelen van de financiële gezondheid van een bedrijf. Het laat zien of het bedrijf in staat is om aan haar financiële verplichtingen te voldoen, zoals het betalen van rekeningen en het terugbetalen van leningen. Het is ook van belang voor het bepalen van de kasreserves van het bedrijf en kan helpen bij het plannen van toekomstige investeringen.

Online marketing uitbesteden?  

The Ecom Agency is een marketingbureau wat zich voornamelijk op webshops richt. Wij bieden meerdere diensten aan voor klanten in verschillende branches. Heb jij hulp nodig bij de online marketing van jouw bedrijf? Vul het formulier hieronder dan zo nauwkeurig mogelijk in zodat wij contact op kunnen nemen wanneer we jouw bedrijf kunnen ondersteunen op het gebied van online marketing.