The Ecom Agency kennisbank

Betekenis: Activa

Wat is activa?

Activa is een term die wordt gebruikt in de boekhouding en financiën om te verwijzen naar alle bezittingen van een bedrijf of organisatie die waarde hebben en kunnen worden omgezet in contant geld. Dit omvat fysieke activa, zoals gebouwen, machines, inventaris en voertuigen, maar ook immateriële activa, zoals intellectuele eigendom, patenten en merkenrechten.

Activa zijn belangrijk omdat ze de basis vormen voor de berekening van de totale waarde van een bedrijf of organisatie, ook wel het totale vermogen genoemd. Het totale vermogen kan worden gebruikt om de financiële gezondheid en prestaties van een bedrijf te meten en te vergelijken met andere bedrijven in dezelfde sector.

Activa worden gewoonlijk gecategoriseerd in vaste activa en vlottende activa. Vaste activa zijn activa die langer dan een jaar in bezit worden gehouden en niet gemakkelijk kunnen worden omgezet in contant geld, zoals gebouwen en machines. Vlottende activa zijn activa die gemakkelijker kunnen worden omgezet in contant geld, zoals voorraden, debiteuren en kasgeld.

Online marketing uitbesteden?  

The Ecom Agency is een marketingbureau wat zich voornamelijk op webshops richt. Wij bieden meerdere diensten aan voor klanten in verschillende branches. Heb jij hulp nodig bij de online marketing van jouw bedrijf? Vul het formulier hieronder dan zo nauwkeurig mogelijk in zodat wij contact op kunnen nemen wanneer we jouw bedrijf kunnen ondersteunen op het gebied van online marketing.