Banner Blogs The The Ecom Agency agency

Betekenis: Abell-model

Wat is het Abell-model?

Het Abell-model is een model dat bedrijven helpt om hun doelgroep te identificeren en hun marktstrategieën te definiëren. Het model is gebaseerd op het idee dat een bedrijf winstgevende markten kan creëren door in te spelen op de drie belangrijkste dimensies van het klantenprofiel: behoeften, motieven en gedrag. Het model helpt bedrijven om de juiste klanten aan te spreken, door het onderzoeken van hun gedrag, motivaties en behoeften.

Dit inzicht helpt bedrijven om hun producten en diensten te verbeteren, de prijzen te verlagen en de marketingcampagnes te versterken.

Hoe werkt het Abell-model?

Het Abell-model gebruikt deze vier gebieden als bouwstenen voor het ontwikkelen van een effectieve bedrijfsstrategie. Voor elk gebied worden de krachtige kenmerken geïdentificeerd en geanalyseerd. Vervolgens worden de krachtige kenmerken gecombineerd om een bedrijfsplan te ontwikkelen. De attractiefactor identificeert wat een bedrijf aantrekkelijk maakt voor consumenten.

Het beheer identificeert de kenmerken die nodig zijn om de bedrijfsvoering te verbeteren, zoals de juiste mensen, middelen, processen en systemen. De levering identificeert de producten en diensten die aan de klanten worden geleverd. De leverancier identificeert de middelen en kwaliteitsnormen die nodig zijn om de producten en diensten aan de klanten te leveren.

Wat zijn de 3 dementies van het ABELL-model?

 1. Afnemers

De afnemersdimensie neemt de focus op de klanten van het bedrijf en hun behoeften. Het analyseert hoe de klanten zich gedragen, wat hun behoeften en verwachtingen zijn, en hoe het bedrijf dit kan vervullen.

2. Behoeften

De behoeftendimensie identificeert en analyseert de behoeften van de klanten. Het onderzoekt de klanten om zich te concentreren op de klantbehoeften die het bedrijf kan voldoen. Het helpt het bedrijf om de juiste producten of diensten te ontwikkelen die aansluiten bij de behoeften van de klanten.

3. Technologieën

De technologiedimensie analyseert de technologieën die het bedrijf kan gebruiken om de behoeften van de klanten te vervullen. Het onderzoekt de technologische ontwikkelingen in de markt, de technologische trends, en de technologieën die het bedrijf kan gebruiken om concurrentievoordeel te creëren.

Hoe maak je een Abell-model?

1. Begin met het bepalen van de analysevragen.

Identificeer de belangrijkste problemen waarmee uw organisatie te maken heeft en stel specifieke vragen die u kunt beantwoorden door middel van het Abell-model.

2. Bepaal de doelen van de strategie.

Beschrijf wat uw organisatie wil bereiken met behulp van het Abell-model.

 3. Identificeer de strategische mogelijkheden.

Geef een overzicht van de verschillende opties die uw organisatie heeft om de gestelde doelen te bereiken.

4. Analyseer de omgeving.

Kijk naar de externe factoren die invloed hebben op uw organisatie en de strategie die u wilt toepassen.

5. Bepaal de kerncompetenties.

Identificeer waar uw organisatie goed in is en wat het uniek maakt in de markt.

6. Ontwikkel de strategie.

Kies een strategie die gebaseerd is op de kerncompetenties van uw organisatie en die past bij de omgeving.

7. Implementeer de strategie.

Zorg ervoor dat de strategie wordt gecommuniceerd, geïmplementeerd en gevolgd door iedereen binnen uw organisatie.

8. Evaluatie.

Bepaal periodiek wat de effectiviteit van uw strategie is en pas deze aan waar nodig.

Online marketing uitbesteden?  

The Ecom Agency is een marketingbureau wat zich voornamelijk op webshops richt. Wij bieden meerdere diensten aan voor klanten in verschillende branches. Heb jij hulp nodig bij de online marketing van jouw bedrijf? Vul het formulier hieronder dan zo nauwkeurig mogelijk in zodat wij contact op kunnen nemen wanneer we jouw bedrijf kunnen ondersteunen op het gebied van online marketing.