The Ecom Agency Kennisbank

Betekenis: Resultatenrekening

Wat is een resultatenrekening?

Een resultatenrekening is een financieel overzicht dat laat zien wat de omzet, kosten en winst of verlies zijn van een bedrijf gedurende een bepaalde periode. Dit kan bijvoorbeeld een jaar zijn, maar ook een kwartaal of maand. Het wordt ook wel een winst- en verliesrekening genoemd.

De resultatenrekening is opgebouwd uit verschillende onderdelen. Allereerst wordt de omzet weergegeven. Dit is het bedrag dat het bedrijf heeft verdiend met de verkoop van goederen of diensten. Vervolgens worden de kosten van het bedrijf weergegeven. Dit zijn alle uitgaven die het bedrijf heeft gedaan om de omzet te kunnen genereren. Denk hierbij aan kosten voor grondstoffen, personeel, huisvesting en marketing.

Het verschil tussen de omzet en de kosten wordt de brutowinst genoemd. Hiermee wordt dus aangegeven wat het bedrijf heeft verdiend voordat de overige kosten nog van de omzet afgetrokken worden. Naast de brutowinst worden ook de overige kosten weergegeven, zoals afschrijvingen en financiële kosten. Het verschil tussen de brutowinst en deze kosten wordt het bedrijfsresultaat genoemd.

Naast het bedrijfsresultaat kan er ook nog sprake zijn van bijvoorbeeld belastingen en buitengewone baten of lasten. Uiteindelijk wordt het resultaat voor belastingen bepaald. Hiermee wordt dus aangegeven wat de winst of het verlies van het bedrijf is voordat er belastingen betaald moeten worden. Na aftrek van belastingen blijft het uiteindelijke resultaat over, oftewel de winst of het verlies van het bedrijf over de betreffende periode.

Online marketing uitbesteden?  

The Ecom Agency is een marketingbureau wat zich voornamelijk op webshops richt. Wij bieden meerdere diensten aan voor klanten in verschillende branches. Heb jij hulp nodig bij de online marketing van jouw bedrijf? Vul het formulier hieronder dan zo nauwkeurig mogelijk in zodat wij contact op kunnen nemen wanneer we jouw bedrijf kunnen ondersteunen op het gebied van online marketing.