The Ecom Agency Kennisbank

Betekenis: Belastingen

Wat zijn belastingen?

Belastingen zijn verplichte betalingen die worden opgelegd door de overheid aan individuen en organisaties om de kosten van overheidsuitgaven te dekken. Deze uitgaven kunnen bestaan uit onder meer publieke voorzieningen zoals wegen, onderwijs, gezondheidszorg, sociale zekerheid, defensie en justitie.

Belastingen worden vaak geheven op basis van inkomen, vermogen, winst en/of consumptie. Inkomstenbelasting, loonbelasting, vennootschapsbelasting, btw en accijnzen zijn voorbeelden van belastingen die door overheden worden geheven.

De hoogte van de belastingen en de manier waarop ze worden geheven, verschilt per land en per regio. Overheden gebruiken belastinginkomsten om hun uitgaven te financieren en om sociale, economische en politieke doelen te bereiken. Ze kunnen belastingen ook gebruiken als instrument om bepaalde gedragingen te stimuleren of te ontmoedigen, zoals het gebruik van milieuvriendelijke producten.

Belastingen hebben invloed op de economie en het gedrag van individuen en bedrijven. Hogere belastingen kunnen bijvoorbeeld leiden tot minder bestedingen en een afname van de economische groei. Belastingontduiking, het niet betalen van verschuldigde belastingen, wordt over het algemeen gezien als onwettig en kan leiden tot boetes en strafrechtelijke vervolging.

Online marketing uitbesteden?  

The Ecom Agency is een marketingbureau wat zich voornamelijk op webshops richt. Wij bieden meerdere diensten aan voor klanten in verschillende branches. Heb jij hulp nodig bij de online marketing van jouw bedrijf? Vul het formulier hieronder dan zo nauwkeurig mogelijk in zodat wij contact op kunnen nemen wanneer we jouw bedrijf kunnen ondersteunen op het gebied van online marketing.