The Ecom Agency Kennisbank

Betekenis: Prijselasticiteit

Wat is prijselasticiteit?

Prijselasticiteit is een maatstaf voor de gevoeligheid van de vraag naar een bepaald product of dienst voor veranderingen in de prijs ervan. Het is de verhouding tussen de procentuele verandering in de vraag en de procentuele verandering in de prijs. Een hoge prijselasticiteit geeft aan dat de vraag sterk reageert op prijsveranderingen, terwijl een lage prijselasticiteit aangeeft dat de vraag relatief ongevoelig is voor prijsveranderingen.

Een hoge prijselasticiteit kan bijvoorbeeld betekenen dat een kleine prijsverlaging kan leiden tot een grote stijging van de vraag, waardoor de omzet toeneemt. Aan de andere kant kan een hoge prijselasticiteit ook betekenen dat een kleine prijsverhoging kan leiden tot een grote daling van de vraag, waardoor de omzet daalt.

Prijselasticiteit is belangrijk voor bedrijven om te begrijpen omdat het hen kan helpen bij het bepalen van de optimale prijsstrategie voor hun producten of diensten. Als de vraag bijvoorbeeld zeer gevoelig is voor prijsveranderingen, kan het gunstig zijn om de prijs te verlagen om de vraag te stimuleren en zo de omzet te verhogen.

Prijselasticiteit is ook van belang voor overheden bij het bepalen van belastingen en heffingen op bepaalde producten. Als de vraag naar een bepaald product relatief ongevoelig is voor prijsveranderingen, kan de overheid bijvoorbeeld besluiten om een hogere belasting te heffen zonder dat dit een significante invloed heeft op de vraag. Aan de andere kant kan een hogere belasting op een product met een hoge prijselasticiteit leiden tot een significante daling van de vraag, wat op zijn beurt kan leiden tot verlies van belastinginkomsten.

Online marketing uitbesteden?  

The Ecom Agency is een marketingbureau wat zich voornamelijk op webshops richt. Wij bieden meerdere diensten aan voor klanten in verschillende branches. Heb jij hulp nodig bij de online marketing van jouw bedrijf? Vul het formulier hieronder dan zo nauwkeurig mogelijk in zodat wij contact op kunnen nemen wanneer we jouw bedrijf kunnen ondersteunen op het gebied van online marketing.