The Ecom Agency Kennisbank

Betekenis: Media-analyse

Wat is een media-analyse?

Een media-analyse is een onderzoeksproces waarbij informatie wordt verzameld over de media-aandacht die een specifiek product, bedrijf, merk of campagne ontvangt. Het doel van een media-analyse is om inzicht te krijgen in de manier waarop het product, bedrijf, merk of campagne in de media wordt besproken, en om te bepalen of dit een positieve of negatieve invloed heeft op het beeld dat de consumenten hebben.

Bij een media-analyse worden verschillende media-kanalen geanalyseerd, zoals televisie, radio, kranten, tijdschriften, online media en sociale media. De analyse richt zich op verschillende aspecten, zoals de frequentie waarmee het product, bedrijf, merk of campagne in de media wordt besproken, de toon van de berichten, de doelgroep die het bericht ontvangt en de impact van de berichten op de bekendheid en het beeld van het product, bedrijf, merk of campagne.

De 5 stappen van een Media-analyse

 1. Inhoudsanalyse

  Dit omvat het kwantitatief en/of kwalitatief onderzoeken van de inhoud van media-uitingen. Het kan betrekking hebben op het tellen en categoriseren van bepaalde kenmerken, zoals onderwerpen, thema's, woordgebruik, visuele elementen, frames of sentimenten in een bepaalde set van media-inhoud.
 2. Framing-analyse

  Framing verwijst naar de manier waarop media een bepaalde gebeurtenis, kwestie of onderwerp presenteren en benadrukken. Een framing-analyse onderzoekt de frames die in de media worden gebruikt om de perceptie, betekenis en interpretatie van een bepaald onderwerp te beïnvloeden.
 3. Semiotische analyse

  Semiotiek is de studie van tekens en symbolen en hun betekenis. Een semiotische analyse van media richt zich op de symbolen, tekens, kleuren, beelden en visuele elementen die worden gebruikt in media-uitingen en hun betekenis en impact op het publiek.
 4. Discoursanalyse

  Discoursanalyse onderzoekt de taal en het discours dat wordt gebruikt in media-uitingen. Het analyseert hoe bepaalde woorden, zinnen, verhalen, narratieven of retorische strategieën worden gebruikt om betekenis te construeren en boodschappen over te brengen.
 5. Sociale en culturele analyse

  Media-analyse kan ook betrekking hebben op het bestuderen van de sociale en culturele context waarin media-uitingen plaatsvinden. Dit omvat het onderzoeken van de sociale, politieke, economische en culturele factoren die van invloed zijn op de productie, distributie en receptie van media-inhoud.

Waarom een media-analyse?

Media-analyse wordt uitgevoerd om verschillende redenen, zoals het verkrijgen van inzicht in de publieke opinie, het onderzoeken van mediabias, het evalueren van de effectiviteit van communicatiestrategieën, het identificeren van trends en patronen in de media, en het begrijpen van de impact van media op het publiek. Het helpt bij het bevorderen van mediageletterdheid en het kritisch analyseren van media-inhoud.

De resultaten van de media-analyse kunnen worden gebruikt om beslissingen te nemen over de toekomstige communicatie- en marketingstrategieën van het bedrijf. Het helpt bedrijven om te bepalen waar ze moeten focussen om een positiever beeld te creëren en om hun boodschap op de juiste manier over te brengen aan de juiste doelgroep.

Online marketing uitbesteden?  

The Ecom Agency is een marketingbureau wat zich voornamelijk op webshops richt. Wij bieden meerdere diensten aan voor klanten in verschillende branches. Heb jij hulp nodig bij de online marketing van jouw bedrijf? Vul het formulier hieronder dan zo nauwkeurig mogelijk in zodat wij contact op kunnen nemen wanneer we jouw bedrijf kunnen ondersteunen op het gebied van online marketing.