Banner Blogs The The Ecom Agency agency

Betekenis: kostenstructuur

Kostenstructuur is de organisatie van de kosten die door een bedrijf worden gedragen. Het omvat de verdeling van de kosten over verschillende soorten kosten, waaronder materiaalkosten, arbeidskosten, overheadkosten en andere kosten. Het is een belangrijk onderdeel van het financiële beheer omdat het een bedrijf in staat stelt om de kosten te identificeren en te beheersen. Het helpt ook om de winstgevendheid van een bedrijf te bepalen.

Reactie plaatsen