The Ecom Agency Kennisbank

Betekenis: Bonus

Wat is een bonus?

Een bonus is een extra beloning die werknemers ontvangen bovenop hun reguliere salaris.

Bedrijven gebruiken bonussen vaak als een manier om werknemers te stimuleren om bepaalde doelen te bereiken. Dit kan bijvoorbeeld een financiële doelstelling zijn, zoals het verhogen van de winst of de omzet. Een bonus kan ook gericht zijn op niet-financiële doelen, zoals het behalen van een bepaalde mate van klanttevredenheid of het afronden van een belangrijk project.

Bonussen worden meestal uitbetaald op basis van prestaties, of op basis van een combinatie van prestaties en anciënniteit. Bij prestatie-gebaseerde bonussen wordt het bedrag van de bonus bepaald door hoe goed de werknemer heeft gepresteerd ten opzichte van vooraf vastgestelde doelen. Bij anciënniteit-gebaseerde bonussen wordt het bedrag van de bonus bepaald door hoe lang de werknemer al in dienst is.

Bonussen kunnen in verschillende vormen voorkomen, zoals geld, aandelenopties of andere waardevolle prijzen. Soms worden bonussen ook gekoppeld aan extra voordelen, zoals een verhoogd pensioen, extra vakantiedagen of een gezondheidsverzekering.

Het uitkeren van bonussen kan zowel voordelen als nadelen hebben. Enerzijds kan het werknemers motiveren om harder te werken en betere resultaten te behalen, waardoor de productiviteit van het bedrijf stijgt. Anderzijds kan het leiden tot een focus op korte-termijndoelen en de lange-termijnvisie van het bedrijf beïnvloeden. Bovendien kan het leiden tot gevoelens van jaloezie of ongelijkheid onder werknemers die geen bonus ontvangen.

Online marketing uitbesteden?  

The Ecom Agency is een marketingbureau wat zich voornamelijk op webshops richt. Wij bieden meerdere diensten aan voor klanten in verschillende branches. Heb jij hulp nodig bij de online marketing van jouw bedrijf? Vul het formulier hieronder dan zo nauwkeurig mogelijk in zodat wij contact op kunnen nemen wanneer we jouw bedrijf kunnen ondersteunen op het gebied van online marketing.