Banner Blogs The The Ecom Agency agency

Betekenis: 4-C model

Het 4C-model is een kader dat wordt gebruikt om organisaties te helpen bij het ontwikkelen van strategieën die veerkracht en duurzaamheid bevorderen. Het model is gebaseerd op de vier C's: context, capaciteit, communicatie en samenwerking. Context omvat de omgeving waarin een organisatie opereert, zoals klanten, concurrenten, regelgeving, technologie en trends. Capaciteit omvat de middelen en vaardigheden die nodig zijn om een strategie te implementeren. Communicatie omvat het bewustzijn van de strategie, de motivatie om deze te ondersteunen en de vermogens om deze met anderen te delen. Samenwerking omvat de manier waarop teams, afdelingen en organisaties samenwerken om de strategie te implementeren.

Reactie plaatsen