The Ecom Agency Kennisbank

Betekenis: VOF

Een VOF staat voor 'vennootschap onder firma' en is een rechtsvorm voor een samenwerkingsverband tussen twee of meer personen die een bedrijf willen oprichten. In een VOF zijn alle vennoten gezamenlijk eigenaar van het bedrijf en delen zij de winst en het verlies. De vennoten zijn persoonlijk aansprakelijk voor eventuele schulden van het bedrijf en kunnen dus ook met hun privévermogen aansprakelijk worden gesteld.

Een VOF wordt meestal opgericht voor kleinschalige ondernemingen, zoals een familiebedrijf, een kleine winkel of een adviesbureau. Het is belangrijk om goede afspraken te maken over onder andere de verdeling van taken, de winstverdeling en de aansprakelijkheid. De VOF moet ingeschreven worden bij de Kamer van Koophandel en moet jaarlijks belastingaangifte doen en een jaarrekening opstellen.

Reactie plaatsen