The Ecom Agency Kennisbank

Betekenis: BV

Een BV (besloten vennootschap) is een rechtsvorm voor een bedrijf waarbij het kapitaal is verdeeld in aandelen. Anders dan bij een eenmanszaak of VOF zijn de aandeelhouders van een BV niet persoonlijk aansprakelijk voor eventuele schulden van het bedrijf, maar zijn zij slechts aansprakelijk tot het bedrag dat zij hebben ingelegd in de vorm van aandelen.

Een BV heeft een directie die het dagelijks bestuur voert en er is een algemene vergadering van aandeelhouders die belangrijke beslissingen neemt, zoals de benoeming van de directie en de vaststelling van de jaarrekening. Het starten van een BV vereist een notariële akte en inschrijving bij de Kamer van Koophandel. Een BV moet jaarlijks belastingaangifte doen en een jaarrekening opstellen en publiceren.

Reactie plaatsen