The Ecom Agency Kennisbank

Betekenis: Risico

Wat is een risico?

Een risico is een mogelijke gebeurtenis of situatie die een negatief effect kan hebben op een persoon, organisatie of project. Risico's worden meestal geassocieerd met onzekerheid en de kans op verlies of schade. Er zijn verschillende soorten risico's, waaronder financiële risico's, operationele risico's, strategische risico's, juridische risico's en reputatierisico's.

Financiële risico's

Financiële risico's hebben te maken met het verlies van geld of andere financiële activa als gevolg van onvoorspelbare gebeurtenissen zoals marktfluctuaties, valuta-omrekeningsverschillen, kredietrisico's en rentewijzigingen.

Operationele risico's

Operationele risico's hebben betrekking op processen en systemen binnen een organisatie en kunnen bijvoorbeeld ontstaan door menselijke fouten, technische storingen, fraude, reputatieschade en het falen van interne controleprocedures.

Strategische risico's

Strategische risico's kunnen optreden als gevolg van onjuiste of inadequate beslissingen die worden genomen met betrekking tot de toekomstige richting van een organisatie. Dit kan bijvoorbeeld leiden tot een verlies van marktaandeel, een daling van de winstgevendheid of een vermindering van de waarde van het merk.

Juridische risico's

Juridische risico's kunnen ontstaan als gevolg van wet- en regelgeving en rechtszaken. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren als een organisatie zich niet houdt aan de wet- en regelgeving of als er een geschil ontstaat over intellectuele eigendom.

Reputatierisico's

Reputatierisico's hebben betrekking op de perceptie van een organisatie door haar stakeholders en kunnen ontstaan als gevolg van negatieve publiciteit, schandalen, productfouten of andere problemen die de geloofwaardigheid van een organisatie aantasten.

Online marketing uitbesteden?  

The Ecom Agency is een marketingbureau wat zich voornamelijk op webshops richt. Wij bieden meerdere diensten aan voor klanten in verschillende branches. Heb jij hulp nodig bij de online marketing van jouw bedrijf? Vul het formulier hieronder dan zo nauwkeurig mogelijk in zodat wij contact op kunnen nemen wanneer we jouw bedrijf kunnen ondersteunen op het gebied van online marketing.