Banner Blogs The The Ecom Agency agency

Betekenis: marktonderzoek

Marktonderzoek is een vorm van onderzoek waarmee bedrijven kunnen achterhalen wat consumenten vinden van hun producten of diensten. Het doel van marktonderzoek is om te ontdekken wat de behoeften van de klanten zijn, wat de concurrentie doet en hoe het bedrijf zijn producten of diensten kan verbeteren. Marktonderzoek kan worden uitgevoerd door middel van kwantitatieve en kwalitatieve onderzoeksmethoden, zoals focusgroepen, interviews en enquêtes.

Kwalitatief marktonderzoek is een type marktonderzoek waarbij het gaat om het begrijpen van de gedachten, gevoelens en percepties van een bepaald publiek. Het is geen kwantitatief onderzoek, waarbij de focus ligt op de hoeveelheid van de reacties. Kwalitatief onderzoek richt zich meer op de kwaliteit van de reacties en de manier waarop die reacties worden geïnterpreteerd. Om een kwalitatief marktonderzoek uit te voeren, kunnen onderzoekers verschillende methoden gebruiken, zoals diepte-interviews, focusgroepen, observatie, documentanalyse en persoonlijke interviews.

Kwantitatief marktonderzoek is een vorm van marktonderzoek waarbij er gebruik wordt gemaakt van de verzameling, analyse en interpretatie van statistische gegevens over een bepaald product, dienst of markt. Het doel van kwantitatief marktonderzoek is om een dieper inzicht te krijgen in de karakteristieken van een bepaalde doelgroep, zoals demografische gegevens, koopgedrag en attitudes. De informatie die door middel van kwantitatief marktonderzoek wordt verkregen kan bedrijven helpen bij het maken van goede marketingbeslissingen, waardoor de verkoop van hun product of dienst kan worden vergroot.

  1. Stel een onderzoeksdoel: bepaal wat je wilt weten en waarom.
  2. Kies een onderzoeksontwerp: bepaal welk type onderzoek je gaat uitvoeren, zoals kwalitatief, kwantitatief of een combinatie van beide.
  3. Stel een onderzoeksplan op: definieer je doelgroep, steekwoorden, vragen en methode om je doelen te bereiken.
  4. Verzamel gegevens: verzamel gegevens door middel van interviews, focusgroepen, enquêtes en/of secondary research.
  5. Analyseer de gegevens: gebruik statistische technieken, zoals regressie-analyse, om de gegevens te interpreteren.
  6. Rapporteer de resultaten: verzamel en analyseer de gegevens om te zien of je je doelen hebt bereikt.
  7. Neem actie: bepaal welke acties je moet nemen naar aanleiding van de resultaten van je marktonderzoek.


Reactie plaatsen