Banner Blogs The The Ecom Agency agency

Betekenis: marktonderzoek

Wat is een marktonderzoek?

Marktonderzoek is een vorm van onderzoek waarmee bedrijven kunnen achterhalen wat consumenten vinden van hun producten of diensten. Het doel van marktonderzoek is om te ontdekken wat de behoeften van de klanten zijn, wat de concurrentie doet en hoe het bedrijf zijn producten of diensten kan verbeteren. Marktonderzoek kan worden uitgevoerd door middel van kwantitatieve en kwalitatieve onderzoeksmethoden, zoals focusgroepen, interviews en enquêtes.

Wat is kwalitatief marktonderzoek?

Kwalitatief marktonderzoek is een type marktonderzoek waarbij het gaat om het begrijpen van de gedachten, gevoelens en percepties van een bepaald publiek. Het is geen kwantitatief onderzoek, waarbij de focus ligt op de hoeveelheid van de reacties. Kwalitatief onderzoek richt zich meer op de kwaliteit van de reacties en de manier waarop die reacties worden geïnterpreteerd. Om een kwalitatief marktonderzoek uit te voeren, kunnen onderzoekers verschillende methoden gebruiken, zoals diepte-interviews, focusgroepen, observatie, documentanalyse en persoonlijke interviews.

Wat is kwantitatief marktonderzoek?

Kwantitatief marktonderzoek is een vorm van marktonderzoek waarbij er gebruik wordt gemaakt van de verzameling, analyse en interpretatie van statistische gegevens over een bepaald product, dienst of markt. Het doel van kwantitatief marktonderzoek is om een dieper inzicht te krijgen in de karakteristieken van een bepaalde doelgroep, zoals demografische gegevens, koopgedrag en attitudes. De informatie die door middel van kwantitatief marktonderzoek wordt verkregen kan bedrijven helpen bij het maken van goede marketingbeslissingen, waardoor de verkoop van hun product of dienst kan worden vergroot.

Hoe doe je marktonderzoek?

  1. Stel een onderzoeksdoel: bepaal wat je wilt weten en waarom. 
  2. Kies een onderzoeksontwerp: bepaal welk type onderzoek je gaat uitvoeren, zoals kwalitatief, kwantitatief of een combinatie van beide. 
  3. Stel een onderzoeksplan op: definieer je doelgroep, steekwoorden, vragen en methode om je doelen te bereiken. 
  4. Verzamel gegevens: verzamel gegevens door middel van interviews, focusgroepen, enquêtes en/of secondary research. 
  5. Analyseer de gegevens: gebruik statistische technieken, zoals regressie-analyse, om de gegevens te interpreteren. 
  6. Rapporteer de resultaten: verzamel en analyseer de gegevens om te zien of je je doelen hebt bereikt. 
  7. Neem actie: bepaal welke acties je moet nemen naar aanleiding van de resultaten van je marktonderzoek.


Online marketing uitbesteden?  

The Ecom Agency is een marketingbureau wat zich voornamelijk op webshops richt. Wij bieden meerdere diensten aan voor klanten in verschillende branches. Heb jij hulp nodig bij de online marketing van jouw bedrijf? Vul het formulier hieronder dan zo nauwkeurig mogelijk in zodat wij contact op kunnen nemen wanneer we jouw bedrijf kunnen ondersteunen op het gebied van online marketing.