Banner Blogs The The Ecom Agency agency

Betekenis: marketingjaarplan

Wat is een marketingjaarplan? 

Een marketingjaarplan is een document dat bedrijven gebruiken om hun marketingstrategie voor het komende jaar te plannen en te implementeren. Het plan bevat meestal doelstellingen, doelgroepen, budgetten, activiteiten, middelen, tijdschema's, verantwoordelijkheden en prestaties. Het jaarplan geeft bedrijven een richtlijn voor de marketingactiviteiten die zij in het komende jaar zullen uitvoeren. 

Hoe ziet een marketingjaarplan eruit? 

Een marketingjaarplan bestaat meestal uit een document dat de doelstellingen, doelgroepen, budgetten, activiteiten, middelen, tijdschema's, verantwoordelijkheden en prestaties van een bedrijf bevat. Dit document kan meerdere pagina's bevatten, afhankelijk van het budget, de geselecteerde activiteiten en het tijdschema. Meestal begint het met een algemene introductie met de doelstellingen en de algemene strategie van de organisatie. Daarna volgt een gedetailleerde beschrijving van de activiteiten, verantwoordelijkheden en tijdschema's die nodig zijn om de doelstellingen te bereiken. Ten slotte wordt de prestatie van de activiteiten geëvalueerd om de doelstellingen en de algemene strategie te verbeteren. 

8 stappen van een marketingjaarplan

1. Stel doelstellingen vast

Een bedrijf moet eerst de doelstellingen vaststellen die het met zijn marketinginspanningen wil bereiken. Deze doelstellingen kunnen verschillende soorten zijn, zoals het verhogen van de verkoop, het vergroten van de naamsbekendheid of het vergroten van het aantal klanten

2. Definiëer doelgroepen

Nadat de doelstellingen zijn vastgesteld, moeten bedrijven ook de doelgroepen identificeren waarvoor zij hun producten en diensten zullen aanbieden. 

3. Bepaal budgetten

Bedrijven moeten ook een begroting voor hun marketinginspanningen vaststellen. Dit budget moet worden gebruikt om de verschillende activiteiten te betalen die nodig zijn om de doelstellingen te bereiken. 

4. Plan activiteiten

Bedrijven moeten vervolgens een plan maken voor hun marketingactiviteiten en het tijdschema vaststellen waarin deze activiteiten moeten worden uitgevoerd. 

5. Alloceer middelen

Bedrijven moeten vervolgens de verantwoordelijkheden en middelen toewijzen die nodig zijn om de activiteiten uit te voeren. 

6. Voer activiteiten uit

Bedrijven moeten vervolgens de activiteiten uitvoeren die zijn gepland en de verantwoordelijkheden toewijzen aan het relevante personeel

7. Meet prestaties 

Bedrijven moeten vervolgens hun prestaties meten om te zien of de doelstellingen zijn gehaald. 

8. Evaluatie 

Ten slotte moeten bedrijven hun marketinginspanningen evalueren en de resultaten vergelijken met de doelstellingen. Aan de hand hiervan kunnen zij hun strategie aanpassen om betere resultaten te behalen.

Online marketing uitbesteden?  

The Ecom Agency is een marketingbureau wat zich voornamelijk op webshops richt. Wij bieden meerdere diensten aan voor klanten in verschillende branches. Heb jij hulp nodig bij de online marketing van jouw bedrijf? Vul het formulier hieronder dan zo nauwkeurig mogelijk in zodat wij contact op kunnen nemen wanneer we jouw bedrijf kunnen ondersteunen op het gebied van online marketing.