The Ecom Agency Kennisbank

Betekenis: Economische cyclus

Wat is het economische cyclus?

De economische cyclus is de periodieke fluctuatie van economische activiteit, die zich afspeelt over een bepaalde tijdspanne en die bestaat uit vier fasen: expansie, hoogconjunctuur, recessie en depressie. In de expansiefase neemt de economische activiteit toe, wat leidt tot een groei van de productie en de werkgelegenheid. Dit kan leiden tot oververhitting van de economie en stijgende prijzen, wat uiteindelijk kan leiden tot inflatie.

In de hoogconjunctuur fase is er sprake van maximale economische groei en worden de hoogste niveaus van werkgelegenheid, productie en consumptie bereikt. Na deze fase volgt de recessiefase, waarin de economische activiteit afneemt en de productie en werkgelegenheid dalen. Dit kan leiden tot een stijging van de werkloosheid en een daling van de prijzen.

De depressiefase is de laatste fase van de cyclus, waarin de economische activiteit op zijn laagste niveau is en de werkloosheid hoog is. In deze fase kan de overheid ingrijpen door het stimuleren van de economie met bijvoorbeeld investeringen, het verlagen van de rente of het verhogen van de overheidsuitgaven. De economische cyclus is een belangrijk onderwerp in de economie, omdat deze cycli invloed hebben op de gehele samenleving.

Online marketing uitbesteden?  

The Ecom Agency is een marketingbureau wat zich voornamelijk op webshops richt. Wij bieden meerdere diensten aan voor klanten in verschillende branches. Heb jij hulp nodig bij de online marketing van jouw bedrijf? Vul het formulier hieronder dan zo nauwkeurig mogelijk in zodat wij contact op kunnen nemen wanneer we jouw bedrijf kunnen ondersteunen op het gebied van online marketing.