Banner Blogs The The Ecom Agency agency

Betekenis: Concurrentiegedrag Kotler

Wat is een concurrentiegedrag Kotler?

Het concurrentiegedrag volgens Kotler is vernoemd naar Philip Kotler, een Amerikaanse marketingprofessor aan de Kellogg School of Management aan de Northwestern University. Hij is een van de meest gerespecteerde autoriteiten op het gebied van marketing en heeft veel geschreven over de ontwikkeling van marketingstrategieën om concurrenten te verslaan. Zijn boeken en artikelen over marketingstrategieën hebben veel invloed gehad op de manier waarop bedrijven marketingstrategieën gebruiken om concurrentie te verslaan.

Concurrentiegedrag volgens Kotler is het proces waarbij bedrijven elkaar bestrijden voor marktaandeel door middel van verschillende marketingstrategieën. Bedrijven kunnen hun concurrenten verslaan door meer te bieden voor lagere prijzen, meer bekendheid te creëren, unieke waarde te bieden, of door innovatieve producten en diensten te introduceren. Het is belangrijk dat bedrijven hun concurrenten goed monitoren en hun concurrentieanalyse voortdurend bijwerken om te profiteren van nieuwe mogelijkheden in de markt en hun concurrentievoorsprong te behouden.

5 stappen in een concurrentiegedrag Kotler

Er zijn verschillende stappen in een concurrentiegedrag volgens Kotler. Deze stappen zijn hieronder uitgebreid beschreven.

Stap 1: Analyseer de markt.

Bedrijven moeten eerst de markt analyseren om te begrijpen hoe hun concurrenten hun producten en diensten positioneren. Bedrijven moeten hun concurrenten analyseren om te begrijpen wat hun concurrenten aanbieden en waarin ze sterk zijn.

Stap 2: Definieer de doelstellingen.

Bedrijven moeten duidelijk definiëren wat hun doelstellingen zijn voor hun concurrentiegedrag. Bedrijven moeten ook de risico's beoordelen die hun concurrentiegedrag met zich meebrengt.

Stap 3: Ontwikkel een concurrentiestrategie.

Bedrijven moeten een concurrentiestrategie ontwikkelen die de concurrenten verslaat. Bedrijven moeten hun strategie afstemmen op hun doelstellingen, marktkansen en beschikbare middelen.

Stap 4: Voer de strategie uit.

Bedrijven moeten hun concurrentiestrategie uitvoeren door verschillende marketingstrategieën te gebruiken zoals advertenties, promoties en public relations. Bedrijven moeten ook hun concurrentie analyseren en bijwerken om hun concurrentievoorsprong te behouden.

Stap 5: Meet de resultaten.

Bedrijven moeten de resultaten van hun concurrentiegedrag meten om te zien of hun strategie effectief is geweest. Bedrijven moeten hun strategie bijstellen als nodig om een betere concurrentiepositie te bereiken.

Hoe werkt het concurrentiegedrag Kotler?

Het concurrentiegedrag volgens Kotler is een strategie waarbij bedrijven hun concurrenten bestrijden met behulp van verschillende marketingstrategieën. Bedrijven kunnen hun concurrenten verslaan door meer te bieden voor lagere prijzen, meer bekendheid te creëren, unieke waarde te bieden, of door innovatieve producten en diensten te introduceren. Kotler gelooft dat bedrijven moeten proberen de concurrenten op verschillende manieren te verslaan. Bedrijven kunnen bijvoorbeeld hun concurrenten verslaan door te investeren in meer research and development, door het aanbieden van beter klantenservice, of door het introduceren van nieuwe producten of diensten.

Bedrijven kunnen ook hun concurrenten verslaan door te concurreren op prijs, door onderscheidende marketingstrategieën te gebruiken, of door een duidelijke en consistente merkidentiteit te creëren.

Online marketing uitbesteden?  

The Ecom Agency is een marketingbureau wat zich voornamelijk op webshops richt. Wij bieden meerdere diensten aan voor klanten in verschillende branches. Heb jij hulp nodig bij de online marketing van jouw bedrijf? Vul het formulier hieronder dan zo nauwkeurig mogelijk in zodat wij contact op kunnen nemen wanneer we jouw bedrijf kunnen ondersteunen op het gebied van online marketing.