The Ecom Agency Kennisbank

Betekenis: Bedrijfsstructuur

Een bedrijfsstructuur beschrijft de manier waarop een bedrijf georganiseerd is en hoe verschillende afdelingen, teams en individuen binnen het bedrijf met elkaar communiceren en samenwerken om hun doelen te bereiken. Dit omvat onder meer de hiërarchische verhoudingen, rollen en verantwoordelijkheden, beslissingsbevoegdheden en verantwoordelijkheden, en de manier waarop informatie wordt gedeeld en besluiten worden genomen. Een effectieve bedrijfsstructuur is belangrijk voor een bedrijf omdat het helpt bij het creëren van een efficiënte en effectieve werkomgeving en zorgt voor duidelijkheid over wie verantwoordelijk is voor bepaalde taken en beslissingen.

Reactie plaatsen