Banner Blogs The The Ecom Agency agency

Betekenis: alfanumeriek

Alphanumeriek betekent letterlijk "alfa-numeriek". Het is een term die wordt gebruikt om afkortingen, cijfers en lettertekens te beschrijven die samen een gehele waarde vormen. Voorbeelden hiervan zijn het verzenden van een tweet met alfanumerieke karakters, zoals #hashtags, of het gebruiken van een korte code voor een specifieke taak of actie. Alfanumerieke tekens zijn onder andere letters (A-Z), cijfers (0-9) en speciale tekens zoals $, %, #, *, +, etc.

Reactie plaatsen