Betekenis: CPA

Kosten per acquisitie (CPA) is een KPI die de kosten meet van het werven van een nieuwe klant of gebruiker voor een bedrijf of een product. Het wordt berekend door de totale kosten van een marketingcampagne te delen door het aantal klanten of gebruikers dat via de campagne is verworven. CPA is een belangrijke maatstaf voor bedrijven, omdat het hen helpt het succes van hun marketinginspanningen te meten en het rendement op investering (ROI) te bepalen. 

De CPA is net als de CPM, CPC, CPL, CTR en ROAS een manier om de kosten voor het adverteren op facebook of kosten van TikTok ads te berekenen.