Betekenis: CTR (click-through rate)

CTR staat voor click-through rate. Het is een maatstaf die wordt gebruikt om het succes van online advertenties te meten. CTR wordt berekend door het aantal kliks op een advertentie te vermenigvuldigen met 100 en te delen door het aantal keren dat de advertentie is weergegeven. Een hoge CTR geeft aan dat een adverteerder een goed doel heeft bereikt met zijn advertentie.