The Ecom Agency Kennisbank

Betekenis: Rendement

Rendement is een maatstaf die aangeeft hoeveel winst of opbrengst iemand heeft verkregen uit een belegging of investering. Het wordt uitgedrukt als een percentage van de oorspronkelijke investering.

Er zijn verschillende manieren om het rendement te berekenen, afhankelijk van het type belegging of investering. Bijvoorbeeld, het rendement op een spaarrekening wordt berekend door de rente die wordt verdiend te delen door de oorspronkelijke spaarsaldo. Het rendement op aandelen wordt berekend door de winst per aandeel te delen door de aandelenkoers.

Het rendement is een belangrijk criterium bij het beoordelen van beleggingen en investeringen, en beleggers en investeerders gebruiken het om te bepalen of ze in een bepaalde belegging of investering willen stappen of niet. Het is belangrijk om te onthouden dat hogere rendementen vaak gepaard gaan met hogere risico's, en dat lagere rendementen vaak geassocieerd worden met lagere risico's. Het is belangrijk om een evenwicht te vinden tussen rendement en risico bij het maken van beleggingsbeslissingen.


Reactie plaatsen