The Ecom Agency Kennisbank

Betekenis: Persuasieve communicatie

Wat is persuasieve communicatie?

Persuasieve communicatie is een vorm van communicatie waarbij de zender probeert de ontvanger te overtuigen van een bepaald standpunt, idee of gedrag. Het doel van persuasieve communicatie is om de attitudes, overtuigingen en gedragingen van de ontvanger te veranderen en te beïnvloeden.

Persuasieve communicatie kan gebruikt worden in verschillende contexten, zoals reclame, politiek, propaganda, marketing en sociale bewegingen. Het kan worden uitgevoerd door middel van verschillende communicatiemiddelen, zoals speeches, advertenties, persuasieve berichten, debatten en presentaties.

Om persuasieve communicatie effectief te laten zijn, moeten er verschillende factoren in overweging worden genomen, zoals de doelgroep, de boodschap, de timing en de bron van de communicatie. De boodschap moet relevant zijn voor de doelgroep en aangepast worden aan hun attitudes, overtuigingen en waarden. De bron van de communicatie moet ook betrouwbaar en geloofwaardig zijn om de ontvanger te overtuigen.

Persuasieve communicatie kan positieve en negatieve effecten hebben op individuen en de maatschappij. Het kan bijvoorbeeld bijdragen aan positieve veranderingen, zoals het promoten van gezondheidsbewustzijn, milieuvriendelijk gedrag en sociale rechtvaardigheid. Aan de andere kant kan het ook leiden tot negatieve effecten, zoals manipulatie, misleiding en het bevorderen van negatieve attitudes en gedragingen. Daarom is het belangrijk om kritisch te blijven bij het consumeren van persuasieve communicatie en de bronnen ervan te evalueren.

Online marketing uitbesteden?  

The Ecom Agency is een marketingbureau wat zich voornamelijk op webshops richt. Wij bieden meerdere diensten aan voor klanten in verschillende branches. Heb jij hulp nodig bij de online marketing van jouw bedrijf? Vul het formulier hieronder dan zo nauwkeurig mogelijk in zodat wij contact op kunnen nemen wanneer we jouw bedrijf kunnen ondersteunen op het gebied van online marketing.