The Ecom Agency Kennisbank

Betekenis: Ontvanger

Wat is een ontvanger?

Een ontvanger is een persoon, groep of apparaat dat informatie ontvangt die is verzonden door een zender via een communicatiekanaal.

In het communicatieproces is de ontvanger verantwoordelijk voor het decoderen van de boodschap die is verzonden door de zender. Dit houdt in dat de ontvanger de betekenis van de boodschap interpreteert en begrijpt wat er wordt bedoeld. De ontvanger kan ook feedback geven aan de zender over de ontvangen boodschap.

Een ontvanger kan een individu zijn dat luistert of leest, een groep mensen die gezamenlijk de boodschap ontvangen en interpreteren, of een apparaat dat geautomatiseerd berichten ontvangt en verwerkt, zoals een computerprogramma of een meetinstrument.

Het is belangrijk dat de ontvanger de boodschap begrijpt en deze op de juiste manier interpreteert, zodat de communicatie effectief is. Soms kan er ruis of storingen optreden die de communicatie tussen zender en ontvanger kunnen verstoren. Om de effectiviteit van de communicatie te verbeteren, moeten zenders en ontvangers samenwerken om mogelijke ruis te minimaliseren en de kwaliteit van de boodschap te verbeteren.

Online marketing uitbesteden?  

The Ecom Agency is een marketingbureau wat zich voornamelijk op webshops richt. Wij bieden meerdere diensten aan voor klanten in verschillende branches. Heb jij hulp nodig bij de online marketing van jouw bedrijf? Vul het formulier hieronder dan zo nauwkeurig mogelijk in zodat wij contact op kunnen nemen wanneer we jouw bedrijf kunnen ondersteunen op het gebied van online marketing.