The Ecom Agency Kennisbank

Betekenis: Marktpotentieel

Marktpotentieel is de schatting van de hoeveelheid producten of diensten die verkocht kunnen worden aan een specifieke doelgroep op een bepaalde markt. Het geeft aan hoe groot de mogelijke afzetmarkt is voor een product of dienst en hoe groot het potentiële inkomen hiervan zou kunnen zijn. Bij het bepalen van het marktpotentieel wordt rekening gehouden met factoren zoals demografie, economie, concurrentie en consumentengedrag. Het marktpotentieel is belangrijk bij de beslissing om een product of dienst op de markt te brengen of verder te ontwikkelen.

Reactie plaatsen