The Ecom Agency blog

Betekenis: KPI

Wat is een KPI?

Key process indicators (KPIs) ook wel key performance indicators genoemd zijn een belangrijk hulpmiddel voor bedrijven om hun prestaties te meten en de prestaties van hun medewerkers te verbeteren. Ze geven inzicht in de prestaties van een bedrijf en de effectiviteit van hun processen. Door middel van KPIs kunnen bedrijven procesveranderingen aanbrengen en hun prestaties verbeteren.

Wat meet je bij een KPI?

KPIs kunnen worden gebruikt om de kwaliteit en prestaties van een bedrijf te meten. Ze geven een goed beeld van de prestaties van een bedrijf op verschillende gebieden, zoals verkoop, marketing, klanttevredenheid en productiviteit. Ook kunnen KPIs worden gebruikt om de prestaties van individuele medewerkers te meten en te vergelijken met die van andere medewerkers. Zo kunnen bedrijven de prestaties van hun medewerkers op verschillende gebieden verbeteren.

KPI's kunnen ook worden gebruikt om veranderingen in bedrijfsprocessen te volgen. Door KPI's te monitoren, kunnen bedrijven procesveranderingen sneller waarnemen en de juiste actie ondernemen. Dit kan helpen bij het verbeteren van de kwaliteit van de processen en de productiviteit van het bedrijf.

KPIs kunnen bedrijven ook helpen beslissingen te nemen. Ze helpen bedrijven bij het bepalen van de juiste strategieën en bij het vinden van de beste oplossingen voor problemen. Door de juiste KPI's te selecteren, kunnen bedrijven hun doelstellingen beter sturen.

KPIs zijn dus een krachtig hulpmiddel om bedrijven te helpen hun prestaties te verbeteren. Ze geven inzicht in de prestaties van een bedrijf en de effectiviteit van hun processen. Met behulp van KPI's kunnen bedrijven veranderingen in hun processen volgen en hun prestaties verbeteren.

Wie heeft KPI's bedacht?

KPI's, of Key Performance Indicators, zijn bedacht door Peter Drucker, een van de meest vooraanstaande managementdenkers van de 20e eeuw. Hij introduceerde KPI's in zijn boek The Practice of Management uit 1954.

KPI's in online marketing

In de online marketing zijn de bekendste KPI's die we gebruiken in paid advertising zijn: CPM (cost per mile), CPC, (cost per click) CPL (cost per lead), CPA (cost per acquisition) en ROAS (return on adspend).

De top 10 voordelen van KPI’s

1. KPI's geven managers de mogelijkheid om de prestaties van hun medewerkers en het bedrijf in het algemeen te meten.

2. KPI's bieden een gestructureerde manier om prestaties te verbeteren.

3. KPI's helpen bij het identificeren van problemen en kansen in de organisatie.

4. KPI's kunnen worden gebruikt om de efficiëntie van processen te verbeteren.

5. KPI's bieden een duidelijk doel en kunnen worden gebruikt om medewerkers te motiveren.

6. KPI's bieden een gestructureerde manier om resultaten te monitoren en sturen.

7. KPI's kunnen worden gebruikt om kosten te beheersen en rendementen te verhogen.

8. KPI's kunnen worden gebruikt om de concurrentiepositie van het bedrijf bij te houden.

9. KPI's bieden een kader om beslissingen te nemen.

10. KPI's bieden een objectieve manier om te bepalen of een bedrijf op koers is.

De top 5 nadelen van KPI's

Jammergenoeg zitten er niet alleen maar voordelen aan een KPI, dit zijn de top 5 nadelen van KPI's:

1. KPI's kunnen leiden tot tunnelvisie: Als bedrijven zich te veel focussen op de KPI's, kunnen ze gemakkelijk andere belangrijke factoren uit het oog verliezen die de prestaties van een bedrijf kunnen beïnvloeden.

2. KPI's kunnen de nadruk leggen op korte termijn doelen: Als bedrijven zich te veel focussen op KPI's, kunnen ze minder gericht zijn op lange termijn doelen.

3. KPI's kunnen leiden tot een verslapping in de kwaliteit: Als bedrijven te veel focussen op KPI's, kunnen ze hun kwaliteitsnormen verlagen om hun prestaties te verbeteren.

4. KPI's kunnen leiden tot verkeerde conclusies: Als bedrijven de verkeerde KPI's gebruiken, kunnen ze verkeerde conclusies trekken over de prestaties van een bedrijf.

5. KPI's kunnen leiden tot een gebrek aan transparantie: Als bedrijven hun KPI's niet openbaar maken, kan dit leiden tot een gebrek aan transparantie en een lagere verantwoordingsplicht.

Wat is de norm bij KPI?

De norm voor KPI's is dat ze helder, meetbaar, relevant en tijdgebonden moeten zijn. Om er een effectief gebruik van te maken, moeten de KPI's gemakkelijk te begrijpen zijn voor iedereen die erover leest. Ze moeten ook voldoende gedetailleerd zijn, zodat men precies kan bepalen wat het bedrijf of de organisatie wil bereiken.

KPI's moeten ook gebruikt worden om correcties te maken als het bedrijf of de organisatie niet voldoet aan de doelstellingen. In dit geval moeten de KPI's gebruikt worden om de prestaties te verbeteren.

Ook moeten KPI's vergelijkbare prestaties meten met andere bedrijven of organisaties, zodat men kan zien waar er ruimte is voor verbetering.

Online marketing uitbesteden?  

The Ecom Agency is een marketingbureau wat zich voornamelijk op webshops richt. Wij bieden meerdere diensten aan voor klanten in verschillende branches. Heb jij hulp nodig bij de online marketing van jouw bedrijf? Vul het formulier hieronder dan zo nauwkeurig mogelijk in zodat wij contact op kunnen nemen wanneer we jouw bedrijf kunnen ondersteunen op het gebied van online marketing.