Banner Blogs The The Ecom Agency agency

Betekenis: intrinsieke waarde

Intrinsieke waarde is de waarde die een product of dienst heeft in de ogen van een consument. Het gaat erbij de intrinsieke waarde van een product of dienst om wat het een consument oplevert in plaats van wat de prijs van het product of de dienst is.


Reactie plaatsen