Banner Blogs The The Ecom Agency agency

Betekenis: fixed fee

Een fixed fee is een vaste vergoeding die een klant betaalt voor een bepaalde dienst of product. Het bedrag is onafhankelijk van de omvang of duur van de dienst of het product. De vergoeding voor de dienst of het product is vooraf vastgelegd in de overeenkomst.

Reactie plaatsen