The Ecom Agency blog

Betekenis: DESTEP-analyse

Destep analyse is een analysemethode die wordt gebruikt om de externe omgeving van een bedrijf te analyseren. Deze methode identificeert de belangrijke factoren in de omgeving die invloed hebben op het bedrijf en analyseert hun effect op de bedrijfsstrategie. De methode bestaat uit zes stappen: demografie, economie, sociologie, technologie, ecologie en politiek. Deze stappen helpen bij het identificeren van zowel kansen als bedreigingen in de omgeving. Destep analyse is een belangrijk onderdeel van strategisch management.

DESTEP staat voor "Demografische, Economische, Sociale, Technologische, Ecologische en Politieke" factoren. Deze factoren worden gebruikt om de omgeving van een bedrijf of organisatie te analyseren. Elke factor biedt zicht op de externe omgeving waarin een bedrijf of organisatie opereert, en geeft inzicht in kansen en bedreigingen die het bedrijf of de organisatie tegenkomt.

  • Demografisch - kenmerken van de doelgroep zoals leeftijd en geslacht
  • Economisch - kenmerken die de economie beschrijven
  • Sociaal-cultureel - kenmerken van de sociale normen en waarden en cultuur 
  • Technologisch - de mate van adoptie van tech
  • Ecologisch - kenmerken over de omgeving op het gebied van klimaat en milieu
  • Politiek-juridisch - kenmerken van overheid, rechterlijke macht en wetgeving
Reactie plaatsen