The Ecom Agency blog

Betekenis: Conversie

Conversie is een term die wordt gebruikt in de marketingwereld om te verwijzen naar het proces waarbij een websitebezoeker terecht komt en wordt omgezet in een klant. Het doel van een conversie is om klanten te werven of de opbrengst van een website te verhogen door bezoekers te verleiden tot het uitvoeren van bepaalde acties, zoals het invullen van een formulier, het doen van een aankoop of het downloaden van een product.

Reactie plaatsen