The Ecom Agency blog

Marketing doelstellingen

De marketing doelstellingen beschrijven wat het beoogde resultaat is van de marketing inzet van een organisatie en geven richting aan de manier waarop dit gerealiseerd kan worden. Door het formuleren van dit soort doelstellingen wordt aangegeven waar de focus van een bedrijf ligt op het gebied van marketing.

De marketing doelstellingen zijn vaak gekoppeld aan organisatiedoelstellingen en hebben dan ook een directe betrekking op de omzet en winst van de organisatie. Secundaire marketingdoelstellingen hebben betrekking op de activiteiten die een aantoonbare bijdrage leveren aan de realisatie van de primaire ambities. Tertiaire marketingdoelstellingen hebben betrekking op de verwachtingspatronen/ hypotheses die betrekking hebben op de eerder genoemde doelstellingen.

Reactie plaatsen