The Ecom Agency Kennisbank

Betekenis: Kosten-batenanalyse

Wat is een kosten-batenanalyse?

Een kosten-batenanalyse is een methode om de kosten en baten van een project, investering of beslissing te vergelijken. Het doel van een kosten-batenanalyse is om te bepalen of de voordelen van een beslissing opwegen tegen de kosten ervan, zodat er een weloverwogen keuze gemaakt kan worden.

Een kosten-batenanalyse omvat het in kaart brengen van alle kosten die met een project gemoeid zijn, zoals materiaalkosten, personeelskosten en operationele kosten. Daarnaast worden alle voordelen of baten van het project bepaald, zoals verhoogde inkomsten of verbeterde efficiëntie.

Om een kosten-batenanalyse uit te voeren, worden de totale kosten afgezet tegen de totale baten. Als de baten groter zijn dan de kosten, is het project rendabel en wordt het als positief beschouwd. Als de kosten echter hoger zijn dan de baten, wordt het project als negatief beschouwd en zal er mogelijk naar alternatieven worden gezocht.

Een kosten-batenanalyse wordt vaak gebruikt in de zakelijke wereld om te bepalen of een project of investering winstgevend zal zijn. Het kan ook worden gebruikt door overheidsinstellingen om te beslissen of ze bepaalde projecten of beleidsmaatregelen willen financieren.

Online marketing uitbesteden?  

The Ecom Agency is een marketingbureau wat zich voornamelijk op webshops richt. Wij bieden meerdere diensten aan voor klanten in verschillende branches. Heb jij hulp nodig bij de online marketing van jouw bedrijf? Vul het formulier hieronder dan zo nauwkeurig mogelijk in zodat wij contact op kunnen nemen wanneer we jouw bedrijf kunnen ondersteunen op het gebied van online marketing.