The Ecom Agency Kennisbank

Betekenis: kapitaalwinsten

Kapitaalwinsten verwijzen naar de winst die wordt gerealiseerd wanneer een belegging wordt verkocht voor een hogere prijs dan waarvoor deze oorspronkelijk werd gekocht. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren wanneer aandelen, vastgoed of andere activa worden verkocht tegen een hogere prijs dan waarvoor ze werden aangekocht. Het verschil tussen de verkoopprijs en de aankoopprijs wordt beschouwd als de kapitaalwinst. Kapitaalwinsten kunnen belastbaar zijn, afhankelijk van de belastingwetgeving van het land waarin de belegger woont en waar de verkoop plaatsvindt. In sommige gevallen kunnen kapitaalwinsten ook worden geherinvesteerd om te profiteren van toekomstige waardestijgingen.

Reactie plaatsen