Banner Blogs The The Ecom Agency agency

Betekenis: CSV-bestanden

Wat zijn CSV-bestanden?

CSV-bestanden (Comma-separated Values) zijn tekstbestanden die gebruikt worden om gegevens te delen tussen verschillende programma's en systemen. Ze bestaan uit een rij met waarden die door komma's gescheiden zijn. De waarden worden gebruikt om gegevens te identificeren, zoals naam, adres, telefoonnummer, enz. CSV-bestanden kunnen geopend worden met bijna elke spreadsheet- of tekstverwerkingsprogramma. 

Wat kan je met CSV-bestanden?

CSV-bestanden kunnen gebruikt worden om gegevens te delen, importeren en exporteren tussen verschillende systemen. Ze kunnen ook gebruikt worden om gegevens uit een database te extraheren of om gegevens te bewerken of te analyseren in een spreadsheetprogramma. CSV-bestanden kunnen ook gebruikt worden om informatie te verzenden via e-mail, om te worden geprint of om gegevens te verplaatsen naar een ander programma of systeem.