Banner Blogs The The Ecom Agency agency

Betekenis: Extraheren

Wat is extraheren?

Het extraheren van gegevens uit een CSV-bestand betekent dat gegevens uit het bestand worden verzameld en gescheiden. Dit kan worden gedaan door de waarden in de rijen en kolommen te filteren, sorteren en grouperen. Het doel is om een selectie gegevens te verzamelen die nuttig zijn voor het doel waarvoor het bestand gebruikt wordt.