The Ecom Agency blog

Wat zijn de Cialdini principes?

De Cialdini Principes zijn een set van 6 psychologische principes die mensen helpen beïnvloed te worden. Ze zijn genoemd naar de wetenschapper die de principes heeft geïdentificeerd en beschreven, Robert Cialdini. 

1. Autoriteit – Dit principe suggereert dat mensen meer geneigd zijn te gehoorzamen aan mensen met een positie van autoriteit, zoals leiders of autoriteiten in een bepaald vakgebied. 


2. Consistentie – Mensen hebben de neiging om consistent te handelen met hun eerdere verklaringen, omdat ze hun geloofwaardigheid willen behouden.


 3. Vriendelijkheid – Mensen hebben de neiging te reageren positief op vriendelijkheid en hoffelijkheid. 


4. Sociale bewijskracht – Mensen zijn geneigd te geloven in dingen waar anderen in geloven. 


5. Schaarste – Dit principe suggereert dat als iets schaars is, mensen het meer waarderen. 


6. Rechtvaardigheid – Mensen zijn geneigd te reageren positief op behandeling die als rechtvaardig wordt ervaren.

Reactie plaatsen