The Ecom Agency Kennisbank

Betekenis: Bruto nationaal product (BNP)

Wat is een Bruto nationaal product (BNP)?

Het Bruto Nationaal Product (BNP) is de totale waarde van alle goederen en diensten die worden geproduceerd door de inwoners van een land, inclusief degenen die in het buitenland wonen, gedurende een bepaalde periode, meestal een jaar. Het BNP omvat de waarde van alle economische activiteiten die worden uitgevoerd door de inwoners van een land, ongeacht of deze activiteiten worden uitgevoerd binnen de grenzen van het land of in het buitenland.

Het BNP wordt berekend door de waarde van alle goederen en diensten die worden geproduceerd door de inwoners van een land op te tellen, en vervolgens de netto stroom van inkomsten uit het buitenland toe te voegen of af te trekken. Het BNP is een maatstaf voor de economische prestaties van een land en wordt vaak gebruikt om internationale economische vergelijkingen te maken.

Het BNP is vergelijkbaar met het Bruto Binnenlands Product (BBP), maar er is een verschil tussen de twee. Het BBP meet de waarde van alle goederen en diensten die worden geproduceerd binnen de geografische grenzen van een land, terwijl het BNP meet de waarde van alle goederen en diensten die worden geproduceerd door de inwoners van een land, ongeacht waar deze activiteiten plaatsvinden.

Het BNP wordt ook gebruikt om het inkomen per hoofd van de bevolking te berekenen, wat een maatstaf is voor de welvaart van een land. Het BNP per hoofd van de bevolking geeft aan hoeveel de gemiddelde inwoner van een land verdient op basis van de totale omvang van de economie.

Online marketing uitbesteden?  

The Ecom Agency is een marketingbureau wat zich voornamelijk op webshops richt. Wij bieden meerdere diensten aan voor klanten in verschillende branches. Heb jij hulp nodig bij de online marketing van jouw bedrijf? Vul het formulier hieronder dan zo nauwkeurig mogelijk in zodat wij contact op kunnen nemen wanneer we jouw bedrijf kunnen ondersteunen op het gebied van online marketing.