The Ecom Agency kennisbank

Betekenis: Stake holders

Wat zijn stake holders?

Stakeholders zijn personen, groepen of organisaties die belang hebben bij of worden beïnvloed door de activiteiten van een bedrijf of organisatie. Het gaat hierbij niet alleen om aandeelhouders en werknemers, maar ook om andere belanghebbenden zoals klanten, leveranciers, overheden, maatschappelijke organisaties en de samenleving als geheel.

Het concept van stakeholders benadrukt dat bedrijven niet alleen verantwoordelijk zijn voor het behalen van financiële doelen, maar ook voor het creëren van waarde voor alle belanghebbenden. Hierbij wordt vaak gesproken over de "triple bottom line": naast financiële winst wordt ook gekeken naar sociale en milieuprestaties van het bedrijf.

Bedrijven die rekening houden met de belangen van stakeholders kunnen hiermee hun reputatie en vertrouwen van de samenleving vergroten. Dit kan leiden tot positieve resultaten op de lange termijn, zoals loyalere klanten, gemotiveerde werknemers en een betere relatie met de gemeenschap waarin het bedrijf opereert.

Online marketing uitbesteden?  

The Ecom Agency is een marketingbureau wat zich voornamelijk op webshops richt. Wij bieden meerdere diensten aan voor klanten in verschillende branches. Heb jij hulp nodig bij de online marketing van jouw bedrijf? Vul het formulier hieronder dan zo nauwkeurig mogelijk in zodat wij contact op kunnen nemen wanneer we jouw bedrijf kunnen ondersteunen op het gebied van online marketing.