Banner Blogs The The Ecom Agency agency

Wat is "as is"?

Wat is "as is"?

Het begrip "as is" wordt vaak gebruikt in juridische en contractuele contexten en verwijst naar de huidige staat of conditie van iets, zonder enige garantie of belofte van verbeteringen, reparaties of veranderingen. Wanneer iets wordt verkocht of overgedragen "as is", betekent dit dat de koper het object accepteert in de staat waarin het zich bevindt op het moment van verkoop, met alle gebreken, fouten of tekortkomingen die er mogelijk zijn.

Wat is een "as is" situatie?

Een "as is" situatie doet zich voor wanneer een verkoper expliciet verklaart dat het te verkopen object in zijn huidige staat wordt aangeboden, zonder garantie op kwaliteit, geschiktheid of volledigheid. Het kan van toepassing zijn op verschillende soorten transacties, zoals de verkoop van onroerend goed, voertuigen, of andere goederen.

Wat is een "as is" clausule?

Een "as is" clausule is een bepaling in een contract of overeenkomst die aangeeft dat het betrokken goed of dienst wordt verkocht of geleverd in de staat waarin het zich op dat moment bevindt. Deze clausule vrijwaart de verkoper van enige verantwoordelijkheid voor eventuele gebreken of tekortkomingen die het object kan hebben.

Wat betekent de clausule "as is where is"?

De term "as is where is" wordt vaak gebruikt als een uitbreiding van de "as is" clausule. Het betekent dat het object niet alleen wordt verkocht in de huidige staat ("as is"), maar ook op de huidige locatie ("where is"). Deze clausule komt vaak voor bij de verkoop van grote items, zoals schepen, vliegtuigen of zware machines. In een "as is where is" situatie aanvaardt de koper niet alleen de huidige staat van het object zonder garantie, maar ook de verantwoordelijkheid voor het verplaatsen ervan naar de gewenste locatie en eventuele kosten of risico's die daarmee gepaard gaan.

Het is belangrijk voor kopers om zich bewust te zijn van dergelijke clausules en, indien nodig, professioneel advies in te winnen om de implicaties en risico's van een "as is" of "as is where is" situatie volledig te begrijpen voordat ze een aankoop doen.

Online marketing uitbesteden?  

The Ecom Agency is een marketingbureau wat zich voornamelijk op webshops richt. Wij bieden meerdere diensten aan voor klanten in verschillende branches. Heb jij hulp nodig bij de online marketing van jouw bedrijf? Vul het formulier hieronder dan zo nauwkeurig mogelijk in zodat wij contact op kunnen nemen wanneer we jouw bedrijf kunnen ondersteunen op het gebied van online marketing.