The Ecom Agency Kennisbank

Loonbelasting

Wat is loonbelasting?

Loonbelasting is een belasting die wordt ingehouden op het loon van werknemers. Werkgevers zijn verplicht om deze belasting in te houden op het bruto loon van hun werknemers en af te dragen aan de Belastingdienst. De hoogte van de loonbelasting is afhankelijk van het inkomen van de werknemer en wordt berekend aan de hand van een schijventarief.

Naast loonbelasting zijn er ook premies volksverzekeringen die worden ingehouden op het loon. Dit zijn de premies voor de Algemene Ouderdomswet (AOW), de Algemene nabestaandenwet (Anw) en de Wet langdurige zorg (Wlz). Samen met de loonbelasting vormen deze premies de zogenaamde loonheffing.

De loonbelasting wordt ingehouden op het moment dat het loon wordt uitbetaald aan de werknemer. De werkgever is verantwoordelijk voor het juist berekenen en inhouden van de loonbelasting en het afdragen daarvan aan de Belastingdienst. De werknemer ontvangt het nettoloon, dat wil zeggen het bruto loon minus de ingehouden loonbelasting en premies volksverzekeringen.

Werknemers kunnen via hun aangifte inkomstenbelasting eventueel teveel betaalde loonbelasting terugvragen van de Belastingdienst.

Online marketing uitbesteden?  

The Ecom Agency is een marketingbureau wat zich voornamelijk op webshops richt. Wij bieden meerdere diensten aan voor klanten in verschillende branches. Heb jij hulp nodig bij de online marketing van jouw bedrijf? Vul het formulier hieronder dan zo nauwkeurig mogelijk in zodat wij contact op kunnen nemen wanneer we jouw bedrijf kunnen ondersteunen op het gebied van online marketing.