The Ecom Agency Kennisbank

Betekenis: CAO

Wat is een cao?

Een cao (collectieve arbeidsovereenkomst) is een schriftelijke overeenkomst tussen werkgevers en werknemers, waarin afspraken worden gemaakt over arbeidsvoorwaarden. Een cao geldt voor een specifieke branche of bedrijfstak en heeft als doel om de rechtspositie van werknemers te verbeteren en arbeidsvoorwaarden te regelen.

Een cao komt tot stand door onderhandelingen tussen vakbonden en werkgeversorganisaties. Beide partijen proberen tot afspraken te komen over bijvoorbeeld salaris, arbeidstijden, vakantiedagen, pensioenregelingen, opleidingsmogelijkheden en andere arbeidsvoorwaarden. Na afronding van de onderhandelingen wordt de cao schriftelijk vastgelegd en ondertekend.

Een cao is bindend voor alle werkgevers en werknemers die vallen onder de branche of bedrijfstak waarvoor de cao geldt. Hierdoor gelden dezelfde arbeidsvoorwaarden voor alle werknemers in die sector. Werkgevers moeten zich aan de afspraken in de cao houden en werknemers hebben recht op de in de cao vastgelegde arbeidsvoorwaarden.

Een cao heeft meestal een looptijd van één tot enkele jaren. Na afloop van de looptijd moeten de onderhandelingen opnieuw worden gestart om tot een nieuwe cao te komen. Bij onderhandelingen over een nieuwe cao kunnen de afspraken uit de oude cao als uitgangspunt dienen, maar het staat partijen vrij om hier van af te wijken en nieuwe afspraken te maken.

Online marketing uitbesteden?  

The Ecom Agency is een marketingbureau wat zich voornamelijk op webshops richt. Wij bieden meerdere diensten aan voor klanten in verschillende branches. Heb jij hulp nodig bij de online marketing van jouw bedrijf? Vul het formulier hieronder dan zo nauwkeurig mogelijk in zodat wij contact op kunnen nemen wanneer we jouw bedrijf kunnen ondersteunen op het gebied van online marketing.