Banner Blogs The The Ecom Agency agency

Betekenis: accorderen

Accorderen van een overeenkomst is wanneer twee partijen een contract of akkoord aangaan waarbij beide partijen een wederzijds akkoord hebben bereikt over de voorwaarden en het doel van de overeenkomst.

Accorderen van een betaling is het proces waarbij een verkoper, bank of andere financiële instelling een betaling goedkeurt of goedkeurt. Hiermee wordt aangegeven dat de betaling is ontvangen en dat het geld beschikbaar is voor de verkoper of de financiële instelling.

Reactie plaatsen