The Ecom Agency blog

Betekenis: Benchmark

Wat is een benchmark?

Een benchmark is een meetpunt of referentiepunt dat wordt gebruikt om prestaties, eigenschappen of kenmerken van een product, dienst, proces of organisatie te meten, vergelijken of beoordelen. Het is een standaard waartegen andere zaken worden afgemeten om hun relatieve waarde, effectiviteit of kwaliteit te beoordelen.

Wat wordt bedoeld met een benchmark?

Met een benchmark wordt bedoeld dat je een gestandaardiseerde maatstaf gebruikt om de prestaties, efficiëntie of kwaliteit van iets te evalueren. Het kan dienen als een vergelijkingspunt om te bepalen of een bepaald aspect beter, slechter of vergelijkbaar presteert ten opzichte van de vastgestelde norm.

Hoe doe je een benchmark?

Het proces van benchmarking omvat doorgaans de volgende stappen:

 1. Bepaal het doel: Definieer duidelijk het doel van de benchmark, zoals het verbeteren van processen, het vergelijken van prestaties of het identificeren van beste praktijken.
 2. Selecteer benchmarks: Kies de benchmarks of referentiepunten waarmee je jouw prestaties wilt vergelijken. Dit kunnen concurrenten, industriestandaarden of interne prestaties zijn.
 3. Verzamel gegevens: Verzamel relevante gegevens over de prestaties van de gekozen benchmarks en je eigen prestaties. Dit kan kwantitatieve en kwalitatieve informatie omvatten.
 4. Analyseer de resultaten: Vergelijk de verzamelde gegevens en analyseer de resultaten om inzicht te krijgen in eventuele verschillen, sterke punten en gebieden voor verbetering.
 5. Implementeer verbeteringen: Gebruik de inzichten uit de benchmarking om verbeteringen aan te brengen in je processen, producten of diensten.
 6. Blijf evalueren: Benchmarking is een doorlopend proces. Blijf prestaties evalueren en pas indien nodig aan om concurrentievoordeel te behouden.

Wat is een goede benchmark?

Een goede benchmark is representatief, relevant en meetbaar. Het moet betrekking hebben op de specifieke doelen en behoeften van de organisatie. Een benchmark moet ook actueel zijn en regelmatig worden bijgewerkt om relevant te blijven.

Is benchmark kwalitatief onderzoek?

Benchmarking kan zowel kwantitatieve als kwalitatieve elementen bevatten. Terwijl kwantitatieve benchmarking zich richt op meetbare gegevens zoals omzet, efficiëntie en kosten, kan kwalitatieve benchmarking zich richten op factoren zoals klantenservice, innovatie en organisatorische cultuur. Daarom kan benchmarking elementen van zowel kwantitatief als kwalitatief onderzoek omvatten.

Waarom doe je een benchmark?

Organisaties voeren benchmarking uit om verschillende redenen, waaronder:

 1. Prestatieverbetering: Identificeren van gebieden voor verbetering door vergelijking met de best presterende entiteiten.
 2. Beste praktijken identificeren: Leren van andere organisaties die succesvolle strategieën of processen hebben geïmplementeerd.
 3. Concurrentieanalyse: Evalueren van de concurrentie en bepalen van het concurrentievermogen.
 4. Innovatie: Identificeren van innovatieve benaderingen en trends in de branche.
 5. Doelstellingen stellen: Vaststellen van realistische doelen op basis van de prestaties van vergelijkbare organisaties.
 6. Efficiëntie verbeteren: Verbeteren van operationele efficiëntie door te leren van organisaties die vergelijkbare processen effectiever uitvoeren.

Online marketing uitbesteden?  

The Ecom Agency is een marketingbureau wat zich voornamelijk op webshops richt. Wij bieden meerdere diensten aan voor klanten in verschillende branches. Heb jij hulp nodig bij de online marketing van jouw bedrijf? Vul het formulier hieronder dan zo nauwkeurig mogelijk in zodat wij contact op kunnen nemen wanneer we jouw bedrijf kunnen ondersteunen op het gebied van online marketing.