The Ecom Agency Kennisbank

Betekenis: Vereniging

Wat is een vereniging?

Een vereniging is een groep mensen die zich heeft verenigd met een gemeenschappelijk doel, belang of hobby. Het kan bijvoorbeeld gaan om een sportvereniging, een buurtvereniging, een politieke vereniging of een culturele vereniging. Een vereniging heeft een eigen bestuur dat verantwoordelijk is voor het organiseren van activiteiten en het behartigen van de belangen van de leden. De leden betalen vaak een contributie en hebben inspraak in de gang van zaken binnen de vereniging. Een vereniging kan een rechtspersoon zijn, wat betekent dat het zelfstandig contracten kan afsluiten, bezittingen kan hebben en aansprakelijkheid kan dragen. Verenigingen hebben in Nederland een belangrijke rol in het maatschappelijk leven en kunnen bijvoorbeeld bijdragen aan sociale cohesie en gemeenschapszin.

Online marketing uitbesteden?  

The Ecom Agency is een marketingbureau wat zich voornamelijk op webshops richt. Wij bieden meerdere diensten aan voor klanten in verschillende branches. Heb jij hulp nodig bij de online marketing van jouw bedrijf? Vul het formulier hieronder dan zo nauwkeurig mogelijk in zodat wij contact op kunnen nemen wanneer we jouw bedrijf kunnen ondersteunen op het gebied van online marketing.